WAT

De tuin van heden is een mijlpaal in de geschiedenis van het religieus erfgoed in Vlaanderen. Toen het pilootproject startte in november 2020, was het de eerste keer dat een agentschap van de Vlaamse overheid het initiatief nam om waardevol religieus erfgoed te herbestemmen en toeristisch te ontsluiten.

Met de stad Brugge sloot Toerisme Vlaanderen een erfpachtovereenkomst voor de SintGodelieveabdij in de Boeveriestraat in Brugge. De erfpacht loopt tot 2066. Binnenkort volgt een overeenkomst om ook de tegenover de abdij gelegen site van de Minderbroeders Kapucijnen in erfpacht te nemen. Beide erfgoedparels vormen één geheel en maken deel uit van het project de tuin van heden.