WAT

Een pop-up plek
voor jouw idee

Als er iets groeit en bloeit in de Tuin van Heden, dan zijn het wel creatieve ideeën en toekomstplannen. Zoek je voor korte of langere tijd een bijzonder onderdak voor jouw initiatief of onderneming, dan is de Sint-Godelieveabdij de ideale thuisbasis voor jouw pop- up.

Tot januari 2023 verwelkomt de site activiteiten die een meerwaarde hebben en in overeenstemming zijn met de geest en van de voormalige abdij en respect hebben voor het (on)roerend erfgoed. De stuurgroep van de Tuin van Heden beoordeelt graag of jouw initiatief in aanmerking komt.