WAT

Luister naar 400 jaar abdijleven in 4 levensechte verhalen

De toestand van de zieken verergert met het uur. We bidden onafgebroken tot de pestheiligen.

Ziekenzuster Rosalia vertelt hoe de zwarte dood in 1582 de helft van de kloostergemeenschap treft.

Vandaag, een klein jaar na onze verjaging, wordt onze abdij openbaar verkocht.

Abdis Maria-Angelina Laridon getuigt over de impact van de Franse Revolutie op de Sint-Godelieveabdij.

Een Duitse soldaat deelt mee dat alle zusters overmorgen het klooster moeten verlaten.

Keukenzuster Agatha herinnert zich de vlucht uit de abdij tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Zes mannen stormen de kerk binnen. Ze plaatsen grote ladders tegen de muren en kruipen naar de heiligenbeelden in de nissen en boven het altaar.

Zuster-organiste Maria neemt je mee naar de woelige periode van de Tachtigjarige Oorlog en de bestorming van de abdij in 1578 door de Bosgeuzen.