HOE

Met de tuin van heden creëren we een praktijkvoorbeeld dat andere initiatieven rond ontsluiting en herbestemming van religieus erfgoed kan inspireren, mobiliseren en activeren. Het perspectief van de (internationale) bezoeker neemt daarin een centrale plaats want die kijk bepaalt nu net de meerwaarde voor de site, voor de plek. De blik van de bezoeker richt zich op wat er op deze plek gebeurd is, wie er geleefd heeft, hoe die gemeenschap functioneerde… Door ons perspectief verrijken, leren we onszelf situeren in de wereld van nu en morgen.