CO-CREATIE:
SAMEN SLIM

De tuin van heden krijgt vorm in een alomvattend co-creatief proces. Toerisme Vlaanderen verzamelt bestaande en nieuwe ideeën van religieuzen, historici, academici, organisaties, de stad Brugge, ondernemers en jou als inwoner. Het resultaat van die ontdekkingstocht levert een beeld op van ‘de ziel’ van de Sint-Godelieveabdij en het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen. Om met eerbied voor de rijke historische context van het verleden over een nieuwe toekomst te dromen, moet je weten wie op die plek leefde, welke verhalen eraan verbonden zijn, hoe de omgeving eruitzag en wat de betekenis was voor de omgeving… Denk aan het belang van de Benedictijnse en Franciscaanse spiritualiteit, het abdij- of kloosterleven, de voormalige bron en de machtige moestuin.